Κρατήσεις. Ξενοδοχείο, Στούντιο & Διαμερίσματα στο Ρέθυμνο

Ποιο είναι το άθροισμα 2 ΚΑΙ 9?